24 Haziran 2021 Perşembe

TONGUÇ BABAYA SELAM OLSUN

Bugün 24 Haziran, Köy Enstitülerinin mimarı İsmail Hakkı Tonguç’un ölüm yıl dönümü; saygı ve minnetle anıyorum…

O bir eğitim devrimcisiydi.

Çağının çok ilerisinde düşünce ve pratiğe sahipti.

Hayatını eğitime adamıştı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün eğitim devrimlerindeki hayallerinin uygulamaya geçirilmesinde çok büyük payı vardır.

Köy Enstitülerinin temeli olan “Köy Öğretmen Okulları'nı kuran, 1935-1938 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapan Saffet Arıkan 1935 yılında İlköğretim Genel Müdürlüğüne İsmail Hakkı Tonguç’u atamıştı. 

Köy Enstitüleri dediğimizde ilk akla gelen isimler Hasan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Tonguç’tur.

Tonguç, efsane Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’le birlikte çalışmış ve 17 Nisan 1940 yılında kurulan Köy Enstitüleri’nin düşünce mimarlığını yapmıştır.

İsmail Hakkı Tonguç, memleketin en ücra köşesindeki köy çocuklarının eğitimini çok önemsiyordu. Köy çocuklarına o kadar yakındı ki köylüler ona “Tonguç Baba” lakabını takmıştı. 

Köy Enstitüleri eğitim politikalarıyla hala yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. İsmail Hakkı Tonguç’a ve eğitim için elini taşın altına koyan tüm yoldaşlarına selam olsun.

Yıldırım KAYA

CHP Ankara Milletvekili

24 Haziran 2021

10 Haziran 2021 Perşembe

LGS SORULARININ ÇALINMASINA İLİŞKİN SINAV İPTAL DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

 …………………İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA


DAVACI                         : …………………velayeten  annesi……babası …. TC………

                                      Adres

DAVALI                        :1- Milli Eğitim Bakanlığı , Milli Eğitim Bakanı  Ankara

SUÇ                      : 06 Haziran 2021 tarihinde yapılan, 2021 Yılı Liseyi Geçiş Sınavı 

                             (LGS) sınavının iptali talebidir.

SINAV TARİHİ     : 06.06.2021

SON BAŞVURU TARİHİ:16.06.2021

AÇIKLAMALAR:

 …………………….. Okulu öğrencisi çocuğum ……………………… 06.06.2021 tarihinde ………………….. okulunda 2021 yılı Liseye Geçiş Snavına (LGS) girmiş, ancak yapılan sınavda, sınav kuralları ihlal edilmiş,  sorular dışarıya aktarılmış, bazı kişi ve kurumlara iltimas geçilmiştir. Sınav hukuka aykırı olarak yapılmış olup aşağıdaki gerekçeler ile iptali gerekmektedir.


1-2021 yılı Liseye Geçiş (LGS) sınavı 06 Haziran 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak sınavlara, şaibe karışmış, sınav soruları sınav esnasında, dışarıya çıkarılmış, sorular çalınmış, Sinan Kuzucu Yayınevi’ne ait kitaplarda yer alan soruların birebir aynısı sınav sorusu olarak kullanılmış, İl Milli Eğitim Şube Müdürü sınav arasında yasak olmasına rağmen yarım saate yakın çocuğu ile görüşmüş, sınav kurallarına aykırılık oluştuğu gibi, soruların dışarıya aktarılması, belli yayınevine ait soruların, sınav sorusu olarak kullanılması,  açıkça hukuka aykırı olmuş, sınavın iptali gerekçeleri oluşmuştur.


2-Halıcıoğlu İşitme Engelliler Ortaokulunda (Beyoğlu İstanbul ), sınav devam eder iken 746922 Bina No, 1 Nolu salonda bulunan kitapçıkta yer alan soruların Whatsapp üzerinden velilere ve veli guruplarına gönderilmiş olup, sınav soruları çalınmış, sınav güvenliği tehlikeye atılmış, eğitimde fırsat eşitliği ve eğitim hakkı engellenmiştir. (AK: Veliler tarafından gönderilen soru kitapçığı Whatsapp görüntüleri). Açıkça sınavda eşitlik ilkesi ihlal edildiği gibi, sınav gözetmeni tarafından dışarıya gönderilen soruların cevapları muhtemeldir ki yine aynı yöntemle yani içeriye telefon sokabilen gözetmenler veya çocuklar aracılığı ile soru cevapları sınav esnasında birtakım kişi ve guruplara geri gönderilmiştir.


3- Milli Eğitim Bakanlığı ile yakın ilişkisi bulunan, Sinan Kuzucu Yayınevi’ne ait kitaplarda yer alan soruların, 2021 LGS sınav soru kitapçığında birçok soru birebir aynı olup, Sinan Kuzucu Yayınevi kitapları ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın soru kitapçığı aynı çizgi ve renklerde hazırlanmış olup, belli kişi ve kurum ve gruplara ayrıcalık sağlamıştır; yakın tarihte uygulamaları hatırlatmıştır. Özellikle 2021 LGS soru kitapçıkları ile Sinan Kuzucu Yayınevi kitapçıklarının incelenmesini talep ediyoruz. Yine Sinan Kuzucu  Yayınevi sahibi, Sinan Kuzucu ile yapılan röportaj ekte olup  soru kitapçığı ile birebir aynı şekilde renkte  kitapları bulunduğunu, soruların %35-40 kendi kitapçıklarında  yer alan sorulardan  oluştuğuna ilişkin beyanları mevcuttur. Bu yayınevi ile ilişkisi bulunan kişi ve gruplar lehine sınavda başarı kazandırmıştır, bu durum benim çocuğumun aleyhine sonuç doğurmuştur.


4-Bilecik Murat Hüdavendigar Ortaokulu’nda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı arasında İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi ile eşinin okul bahçesine alınarak çocuğuyla görüştürüldüğünü öne süren velilerin tepkileri üzerine Bilecik Valiliği'nden konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenilmiştir.


Murat Hüdavendigar Ortaokulu’nda 06.06.2021 tarihinde  yapılan LGS sınavının ilk bölümü tamamlandığı sırada, öğrenciler okul bahçesine çıkarılarak ara verildiği sırada, iddiaya göre, bu sırada okula gelen İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi ile eşi, bahçeye alınarak çocuğuyla görüşmüş, diğer velilerin okul bahçesine girişlerine yasak olduğu için izin verilmemiştir. Öğrenci velileri bu duruma tepki gösterirken İlyas Balı, okul bahçesine çıkan çocuğuyla görüşemediğini ifade ederek, “Mola esnasında Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olan bir beyefendiyi polisler içeriye aldı. Daha sonra polislere biz halk olarak gittik, ‘Bu beyefendi niye giriyor, bizi niye almıyorsunuz?’ dedik. Bize ‘öğrencisine bir şey verecekmiş’ diye cevap verdiler. Öğrencimize biz de su vereceğiz, bizim de içeriye girmemiz gerekiyordu. Daha sonra o şube müdürünü yaklaşık 20 dakika sonra çıkarabildiler. Bu konuda şikayetçiyiz. Sayın valimizden rica ediyoruz. Benim çocuğumun burada 11 aylık emeği var, herkesin çocuğunun emeği var. Birileri kalkıp da torpilli olamaz burada. 20 dakika boyunca içeride çocuğunu yedirdi içirdi, güzelce besledi sonra çıktı” diyerek şikayetçi olmuştur. Cuma İvrendi ve eşinin sırf çocuğuna yemek yedirmek ve moral vermek (aynı zamanda aynı okulda sınava giren çocukların moralini bozmak)  faaliyetine tek başına inanmak da imkansızdır, zira sınav soruların Whatsapp üzerinden dağıtıldığı bir sınavda devam eden sınav soruları ve cevapları  ile ilgili çocuğuna bilgi verdiği ihtimali de akıl mantığa uygundur. Sırf bu durum bile sınav kurallarına uygunluğu sağlamakla görevli, eşitlik ilkesine aykırılığı engellemesi gereken bir Milli Eğitim Müdürü’nün tek başına yaptığı bu eylem bile sınav iptalini gerekmektedir.


5-Yine medyadan öğrendiğimiz kadarıyla Kırıkkale İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Hamza Aygün, okul müdürlerine hedefi olmayan öğrencilerin LGS’ye girmesini engelleyin mesaj göndermiştir. Hamza Aygün gönderdiği mesajda, “Kıymetli ortaokul müdürlerimiz biliyorsunuz ki önümüzdeki hafta sonunda LGS sınavı var. Daha önce de paylaştığımız gibi bu sınavda herhangi bir hedefi olmayan ya da ders durumu istenmeyen durumda olan öğrencilerimizin velileri ile istişare edilerek sınava katılmamaları yönünde yönlendirme çalışmalarımızı ivedilikle takip edelim, çünkü sene boyu verilen emekler hedefsiz öğrencilerimizin sınava katılımı ile ortalamalarınız oldukça aşağılara düşmektedir. Bundan dolayı 8. sınıf öğrenci sayımız ve bu konu ile ilgili görüş yapılan öğrenci veli görüşmelerinin her okul müdürümüz tarafından hassasiyet ile üzerinde durulması ve bir liste halinde tarafımıza bildirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.” şeklindeki ifadeleri sınavı şaibe altına sokmuştur.


6- Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Besime Özderici Ortaokulu'nda, 2021 LGS sınavı ile aynı gün ve saatlerde, aynı bahçe içerisinde yer alan Besime Özderici İlkokulunda  Alpaslan Mahallesi muhtarlık seçimi yapılarak, sınava giren çocukların gürültü ve uygunsuz sınav ortamından dolayı sınav başarısı tehlikeye atıldığı, gibi çocukların ve sınavın güvenliği tehlikeye atılmış, eşitlik ilkesi zedelenmiş, telafisi mümkün olmayan  zarara sebebiyet verilmiş olmakla birlikte  her iki davalı kurumunda 2021 yılı LGS sınavını ne kadar özensiz   yaptığını, sınav güvenliğini tehlikeye attığını ispatlamaktadır.


7-Yukarıda açıkladığımız nedenlerle  ve resen yapılacak incelemeler sonucunda 06.06.2021 tarihinde yapılan LGS  sınavı, hukuka aykırı olarak  yapılmış, sınavlara şaibe karışmış, kimi görevlilere kendi çocuklarına lehine torpil ve iltimas geçmesini sağlamış,  sınav güvenliği sağlanmamış, soru kitapçıkları çalınmış, alenileştirilmiş, belli işi ve gruplara gönderilmiş,  “başarısız “ olarak değerlendirilen öğrencilerin sınava girmesi engellenmiş,  belli yayınevine ait sorular direkt sınavlarda sorulmuş, eşitlik ilkesi zedelenmiş,  bazı gruplara iltimas geçilmiş olup, bir sınavda yapılacak tüm ihlaller gerçekleştirmiştir. Bu nedenle 06.06.2021 tarihinde Liseye Geçiş Sınavının iptalini talep etme zorunluluğu doğmuştur. 


DELİLLERİMİZ :

1- Sınav devam ederken. Veliler tarafından gönderilen soru kitapçığı Whatsapp görüntüleri,

2- 2021 LGS soru kitapçıkları 

3- Sinan Kuzucu Yayınevi sahibi Sinan Kuzucu ile yapılan röpartaj

4- Sinan Kuzucu Yayınevine ait kitapların getirilmesini talep ediyoruz, Sinan Kuzucu yayınevine ait kitapçık ile 2021 LGS soruları arasındaki benzerlik arasında bilirkişi incelemesi yapılmasını talep ediyoruz. 

5- Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Besime Özderici İlkokulu'nda, 06.06.2021 tarihinde sınav ile aynı gün ve saatlerde muhtarlık seçimi yapıldığına ilişkin kayıtların getirilmesini talep ediyoruz

6- Kırıkkale İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı tarafından okul müdürlerine gönderilen Whatsapp mesajı; ( Türkcell, Vodofone, Türk Telekom ve diğer tüm GSM şirketlerinden) bu yazışmaların getirilmesini talep ediyoruz

7- Bilecik İl Milli eğitim Müdürlüğü’nden Cuma İvrendi ile ilgili inceleme dosyasının getirilmesini talep ediyoruz

8- Cuma İvrendi ile ilgili LGS sınavı ile ilgili çıkan gazete haberleri 

9- Her tür yasal delil


HUKUKSAL NEDENLER : İYUK ve her tür yasal mevzuat 


SONUÇ VE İSTEM : Yukarıdaki açıklamalarımız,  mahkemece resen yapılacak incelemeler ,  getirilecek deliller birlikte değerlendirilerek ,açıkça hukuka aykırı olarak yapılan  06.06.2021 tarihinde Liseye Geçiş Sınavının iptalini talep etme zorunluluğu doğmuştur.. Saygılarımızla 


Öğrenci 

VELİ/VASİ

İsim imza 


9 Haziran 2021 Çarşamba

LGS SORULARININ ÇALINMASINA İLİŞKİN SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ

 

ANKARA CUMHURİYET SAVCILIĞI’NA 

ŞİKAYETÇİ                        : Yıldırım KAYA /T.C. No :………………....

                 TBMM Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ankara

VEKİLİ                                   : Av. Mehtap Biçer Dönmez

                                        İzmir cad. 36/9 Kızılay/Ankara

ŞÜPHELİ                                :1-Ziya Selçuk

                      Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanı 

                    2-Hamza Aygün

                   Kırıkkale İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Kırıkkale 

                                                3-Sınav güvenliğini sağlamayan, sınavda usulsüzlük yapan, sınava girme                                                 hakkını engelleyen kişiler 

SUÇ : Sınav güvenliğini sağlayamama, sınav sorularının çalınması, sınava girme hakkının engellenmesi, eğitimde fırsat eşitliğini engelleme suçu                                               

DELİLLERİMİZ: 

AÇIKLAMALAR:

1-2021 Yılı Liseye Geçiş (LGS) Sınavı 06. Haziren 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmiştir. Ancak yine sınavlara gölge düşürülmüş, kimi Milli Eğitim İl Müdürleri, başarı oranı düşük öğrencileri işaret ederek okul müdürlerini bu veliler ile görüşülerek, çocukların sınava girişi engellenmiştir. Sorular çalınmış, sınav esnasında kimi velilere sınav kitapçığı/sorular whatsapp üzerinden gönderilmiştir. Sınav yapılan okulda muhtarlık seçimi yapılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ile organik ilişkisi olan Sinan Kuzucu Yayınları’nın soru kitapçığında yer alan sorulardan birçoğu, direkt 2021 LGS sorusu olarak sınav kitapçığında yer almıştır. Sınav güvenliği sağlanamamış, belli yayınevi tarafından hazırlanan sorular direkt olarak sorulmuş, bizzat bakanlık tarafından “başarısız” diye tabir edilen öğrencilerin sınava girmeleri engellenmiştir.

2-Halıcıoğlu İşitme Engelliler Ortaokulu (Beyoğlu İstanbul ) okulunda, sınav devam eder iken 746922 bina no, 1 nolu salonda bulunan kitapçıkta yer alan soruların whatsapp üzerinden velilere ve veli guruplarına gönderilmiş olup, sınav soruları çalınmış, sınav güvenliği tehlikeye atılmış, eğitimde fırsat eşitliği ve eğitim hakkı engellenmiştir.( Veliler tarafından gönderilen soru kitapçığı whatsapp görüntüleri)

3- Kırıkkale İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı Hamza Aygün okul müdürlerine hedefi olmayan öğrencilerin LGS’ye girmesini engelleyin mesajı göndermiştir. Hamza Aygün gönderdiği mesajda, “Kıymetli ortaokul müdürlerimiz biliyorsunuz ki önümüzdeki hafta sonunda LGS sınavı var. Daha önce de paylaştığımız gibi bu sınavda herhangi bir hedefi olmayan ya da ders durumu istenmeyen durumda olan öğrencilerimizin velileri ile istişare edilerek sınava katılmamaları yönünde yönlendirme çalışmalarımızı ivedilikle takip edelim, çünkü sene boyu verilen emekler hedefsiz öğrencilerimizin sınava katılımı ile ortalamalarınız oldukça aşağılara düşmektedir. Bundan dolayı 8. sınıf öğrenci sayımız ve bu konu ile ilgili görüş yapılan öğrenci veli görüşmelerinin her okul müdürümüz tarafından hassasiyet ile üzerinde durulması ve bir liste halinde tarafımıza bildirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.” ifadelerine yer vermiştir.

Öğrencilerin direkt başarısından sorumlu olan Milli Eğitim Müdürlüğü başarısızlığı 12-13 yaşındaki çocuklara fatura ederek,  bu çocukların velilerine baskı kurmak sureti ile çocukların sınava girmesini engellemiştir.  Eğitimde fırsat eşitliği, sınava girme hakkı engellenmiştir.

Öğrencilerin “hedefi olmayan”, “hedefi olan” “başarılı”, “başarısız”, “nitelikli”, “niteliksiz” kategorilerine ayrılarak LGS’ye girmelerinin engellenmesi suçtur.

4- Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Besime Özderici İlkokulu'nda, 2021 LGS sınavı ile aynı gün ve saatlerde, Alpaslan Mahallesi muhtarlık seçimi yapılarak, sınava giren çocukların gürültü ve uygunsuz sınav ortamından dolayı sınav başarısı tehlikeye atıldığı, gibi çocukların ve sınavın güvenliği tehlikeye atılmış, eşitlik ilkesi zedelenmiş, telafisi mümkün olmayan zarara sebebiyet verilmiştir.

5- Milli Eğitim Bakanlığı ile yakın ilişkisi bulunan, Sinan Kuzucu Yayınevi’ne ait kitaplarında yer alan soruların 2021 LGS sınav soru kitapçığında birçok soru birebir aynı olup, Sinan Kuzucu yayınevi kitapları ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın soru kitapçığı aynı çizgi ve renklerde hazırlanmış olup, belli kişi ve kurum ve gruplara ayrıcalık sağlamıştır, yakın tarihte  uygulamaları hatırlatmıştır. Özellikle 2021 LGS soru kitapçıkları ile Sinan Kuzucu yayınevi kitapçıklarının incelenmesini talep ediyoruz. Yine Sinan Kuzucu  Yayınevi sahibi Sinan Kuzucu ile yapılan röpartaj ekte olup  soru kitapçığı ile birebir aynı şekilde renkte  kitapları bulunduğunu, soruların %35-40 kendi kitapçıklarında  yer alan sorulardan  oluştuğuna ilişkin beyanları mevcuttur.

6-Yukarıda açıkladığımız nedenler  ile  ve resen yapılacak incelemeler sonucunda 06.06.2021 tarihinde yapılan LGS  sınavı  , hukuka aykırı olarak  yapılmış,  sınav güvenliği sağlanmamış, soru kitapçıkları çalınmış, alenileştirilmiş, belli işi ve gruplara gönderilmiş,  “başarısız “ olarak değerlendirilen öğrencilerin sınava girmesi engellenmiş,  belli yayınevine ait sorular direkt sınavlarda sorulmuş, eşitlik ilkesi zedelenmiş,  bazı gruplara iltimas geçilmiş olup, bir sınavda yapılacak tüm ihlaller gerçekleştirmiştir. Sınav güvenliğini sağlamayan, belli kişi ve gruplar lehine soru hazırlayan, eşitlik ilkesini zedeleyen, sınava girme hakkını engelleyen, şüphelilerin cezalandırılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLERİMİZ :

1- Sınav devam eder iken . Veliler tarafından gönderilen soru kitapçığı whatsapp görüntüleri,

2- 2021 LGS soru kitapçıkları 

3- Sinan Kuzucu Yayınevi sahibi Sinan Kuzucu ile yapılan röportaj

4- Sinan Kuzucu Yayınevine ait kitapların getirilmesini talep ediyoruz, Sinan Kuzucu yayınevine ait kitapçık ile 2021 LGS soruları arasındaki benzerlik arasında bilirkişi incelemesi yapılmasını talep ediyoruz. 

5- Kayseri Melikgazi ilçesine bağlı Besime Özderici İlkokulu'nda, 06.06.2021 tarihinde sınav ile aynı gün ve saatlerde muhtarlık seçimi yapıldığına ilişkin kayıtların getirilmesini talep ediyoruz

6- Kırıkkale İl Milli Eğitim Şube Müdür Yardımcısı tarafından okul müdürlerine gönderilen Whatsapp mesajı ; ( Türkcell, Vodofone, Türk Telekom ve diğer tüm GSM şirketlerinden) bu yazışmaların getirilmesini talep ediyoruz

7- Her tür yasal delil

HUKUKSAL NEDENLER : TCK ve her tür yasal mevzuat 

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıdaki açıklamalarımız,  mahkemece resen yapılacak incelemeler,  getirilecek deliller birlikte değerlendirilerek, sınav güvenliğini sağlamayan, belli kişi ve gruplar lehine soru hazırlayan, eşitlik ilkesini zedeleyen, sınava girme hakkını engelleyen, şüphelilerin cezalandırılmasını talep ediyoruz. Saygılarımızla 

Yıldırım KAYA